עמוד:112

صفات ٱ لبذور كباقي الكائبات الحية ، البباتات أيضا تتكاثر . تتكاثر البباتات من البذور الموجودة ف الثمرة . ما هي صفات البذور ، وكيف تتطور مبها نباتات جديدة ? أي صفات توجد للبذور ? ف أعقاب تبفيذ المهمة – شبعرف ... ● جمع المعطيات من خلال إجراء مشاهدة . ● وصف صفات البذور وتييز أعضاء البذرة . ● تصبيف البذور بحسَب الصفات . ● المقارنة بين البذور ، والاشتبتاج حول أوجه التشابه والاختلاف بيبها . عبد إجراء التجربة ، لا يجوز تذوق أو أكل البذور ِ أو الثمر . الأدوات : بذور نباتات ، عدشة مكبة مشاهدة قسَم أ : صفات البذور ابحثوا عن بذور ف السَاحة ، ف الحقل وف مطبخ المبزل . . 1 أجروا مشاهدة عل البذور وافحصوا الصفات التالية : اللون ، الشكل ، الملمس ) أملسَا أو خشبا (، الحجم والرائحة . . 2 صبفوا البذور بحسَب التعليمت التالية ) اشتعيبوا بالرشم التخْطيطي ( . أ . اختاروا صفة واحدة ، وصبفوا البذور إل مجموعتين بحسَب هذ ە الصفة . مثال للتصبيف بحسَب الملمس ِ : بذورٌٌ خشبة وبذور ملسَاء . ب . اختاروا صفة أخرى ، وصبفوا البذور ف كل مجموعة إل مجموعتين جديدتين بحسَب هذ ە الصفة . مثال للتصبيف بحسَب الرائحة : بذور ذات رائحة وبذورٌٌ عدية الرائحة . ج . اشتمروا ف تصبيف البذور إل مجموعتين ِ إضافيتين ِ بحسَب صفات أخرى . د . اعرضوا التصبيف الذي أجريتموه من خلال رشم تخْطيطي ) انظروا المثال ( . ه . ماذا تعلمتم عن صفات البذور من خلال عمليات التصبيف ?

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר