עמוד:14

יוצאים החוצה : ניתן כאמור להשתמש במשימות של “ יוצאים החוצה “ כבסיס להערכה , תוך שילוב הידע שנרכש עם פעילות המונעת מכוח הערכים שנדונו . ערב לימוד : המשימה האחרונה של “ יוצאים החוצה “ , בפרק , 11 כוללת הכנה של ערב לימוד על בסיס דף מקורות . ניתן להשתמש בהכנה זו כבסיס להערכה חלופית . חידון בקיאות על דמויות וספרים : אפשר לקיים חידונים ( סלולריים , למשל ) על פרקי הספר , כשהחומר לפניהם אך הם צריכים לענות על שאלות לגבי מקורות , דמויות וספרים . מומלץ לעשות זאת על 4 - 3 פרקים יחד . אינטגרציה של הנושאים : כל פרק בספר עומד בפני עצמו , אך יש נושאים השוזרים את הלימוד בפרקים השונים או משותפים לכמה פרקים . אפשר לבנות משימת הערכה הדורשת השוואה בין טקסטים מפרקים שונים , או בין טקסים , ערכים , טיעונים או כל תופעה חוזרת אחרת . למשל : איסוף המקרים השונים שבהם מסורת שתחילתה במקרא עברה גלגולים במהלך הדורות – והשוואה ביניהם . או בחינה משווה של המשניות עם החוק הישראלי , מכל הדוגמאות שהובאו בספר וכדומה . : UNSEEN בכיתה מתקדמת אפשר להביא משנה שלא נלמדה , עם פירושי מילים וכלי עזר נוספים ולבקש להסביר את המשנה , לנתחה ולקשרה למשניות שכבר נלמדו . המדריך למורה ( מד “ ל ) המדריך למורה נועד לסייע לכם , המורות והמורים , בתכנון תהליך הלמידה . כל פרק במד “ ל בנוי באופן הזה : . 1 הגדרת מטרות הפרק . . 2 תיאור קצר של מהלך הפרק , המושגים והערכים המרכזיים הנדונים בו והצעה לחלוקתו ליחידות לימוד . . 3 המקורות : רקע נרחב והסברים נוספים על המקורות העיקריים הנלמדים בפרק , ובראשם המשנה . כאן תמצאו תיאור האתגרים בהוראת המקור והצעות להתמודדות עם אתגרים אלו וכן התייחסויות לשאלות הנשאלות בספר ישירות על המקור . . 4 התייחסויות לשאלות : כאן תמצאו התייחסות ליתר השאלות הנשאלות בפרק – השאלות שאינן צמודות למקורות העיקריים . ההתייחסות לשאלות היא רחבה ולא ממוקדת , שכן כאמור פעמים רבות אין לשאלות תשובות נכונות או לא נכונות , ויש שאלות שאפשר להתייחס אליהן באופנים שונים . לפיכך נציג תובנות שיכולות לסייע בפתרון השאלות . בשאלות לשיח ולדיון נציע פעמים רבות אפשרויות ולא תשובה עובדתית . . 5 הצעות להוראה : רעיונות לפתיחה ולסיום של הפרקים או להוראה של טקסטים ונושאים מתוך הפרק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר