עמוד:11

המשנה “ שלה “ ובבוא העת להציגה בפני הכיתה באופן יצירתי . לכל משנה המובאת בספר הוצמדו פירושי מילים המסייעים בהבנה בסיסית . בפרק 2 ( בדוגמה לעיל , עמ׳ 33 ) מודגמת המרת לשון המשנה ללשון ימינו . ניתן לאמץ זאת כשיטה ללימוד ולבקש מהלומדים ( כולם , או בחלוקה לקבוצות ) להמיר את המשנה ללשון ימינו . במהלך הלימוד של כל משנה חשוב למקם אותה בתוך המבנה הכללי של החיבור ( סדר , מסכת , פרק , ראו עמ׳ 30 - 29 ) וביחס למשניות שכבר נלמדו . רוב המשניות הנלמדות בספר מקורן בסדר נזיקין , במסכתות בבא קמא , בבא מציעא , סנהדרין ואבות . בפרק 8 נפגוש משניות ממסכת פאה שבסדר נזיקין , ובפרקים 12 - 9 נלמד משניות ממסכתות סוכה , ראש השנה ותענית שבסדר מועד . לכל אורך הלימוד חשוב להציב את המשניות בהקשר של זמן ומקום : שתי המאות הראשונות לספירה , פחות או יותר , בארץ ישראל , במיוחד בגליל . שימוש בציר זמן ( למשל זה שבאתר תרבות . il ) יעזור ללומדים . כמו כן אפשר להאיר את ההקשר הכרונולוגי באופן יחסי , תוך חיבור לאירועים המוכרים להם מלימודי היסטוריה ומידע כללי . ניתן להשתמש בתיאורי זמן יחסיים כמו , “ אחרי חורבן בית שני “ , “ בתקופת השלטון הרומאי “ , “ במקביל לעליית הנצרות “ , “ 300 - 200 שנה אחרי מרד החשמונאים “ , “ אחרי תקופת יוון הקלאסית “ , “ מאות שנים לפני הכיבוש המוסלמי “ , “ לפני קרוב לאלפיים שנה “ . המשנה נוצרה במציאות פיזית וחברתית שונה משלנו . היישובים והבתים נראו אחרת , החברה הייתה חקלאית ברובה , והייצור לא היה המוני אלא התנהל ברובו על ידי בעלי מלאכה . אמצעי התקשורת והתחבורה היו שונים לגמרי מהמוכר לנו היום , וכך גם כלי העבודה , המסחר והעברת המידע . על אף כל זאת , בחרנו לאייר בצד המשניות סצנות מודרניות ובהן דמויות בנות זמננו , שאינן נטועות בריאליה של המשנה . בחירה זו נעשתה מתוך הבנה שהמשניות הנלמדות בספר עוסקות בנושאים על - זמניים וכדי לא למסגר את הלימוד בהן כלימוד היסטורי . עם זה , חשוב לקשר את הלומדים לריאליה של אותם ימים . ניתן להדגים את הריאליה בתמונות הנמצאות למכביר באינטרנט וכן בסרטונים מבוימים המדמים את הריאליה של תקופת המשנה . במהלך השנה אפשר לתכנן סיור לאתר ארכיאולוגי מתקופת המשנה . שם תוכלו לראות , למשל , את הגורן מפרק , 3 את רשות הרבים ואת הגדרות מפרק , 5 את השוק מפרק , 6 את הבית מפרק 9 ואולי אף את הכרמים מפרק . 12 אפשר גם לבקר במוזיאון הקשור לתקופה או לקיים סיורים וירטואליים המוצעים באינטרנט . המצבים במשנה , במיוחד במשניות המובאות בפרקים 6 , 5 , 4 ו - , 9 הם יומיומיים וויזואליים . אפשר ללוות את לימוד המשניות בהצגה – רצינית או הומוריסטית – של המצבים המתוארים בהן . אפשר לגוון בכמה הצגות חלופיות של כל משנה , ובכל פעם לשנות פרטים מסוימים מתוך סיפור המקרה שבמשנה . הצגות אלו יכולות לשמש בסיס מוצלח לדיון במקרים הנלמדים . המשנה נערכה לפני כ - 1 , 800 שנה , ובמהלך מסירתה נוצרו הבדלים בין המהדורות השונות . בספר התבססנו על הנוסח המופיע במהדורת “ משניות מבוארות “ שפרסם פינחס קהתי במאה ה - . 20 ייתכן שתמצאו הבדלים בין נוסח המשנה בספר ובין הנוסח המופיע באתרים שונים באינטרנט או במהדורות מודפסות אחרות . מצב זה אופייני למשנה ולספרות חז “ ל בכלל . המשניות הובאו אחת אחת , תלושות מעט מההקשר , ולעיתים תוך דילוגים על הרחבות או חלקים שנראה שיקשו על הלימוד . משום כך , המשנה ויתר המקורות היסודיים בפרק אוגדו בדפי מקורות ייעודיים – דף לכל פרק בספר . דפים אלו נגישים באתר ספריא . אפשר להיעזר בהם כדי ליצור הקשר רחב יותר למקורות ולראות אותם במלואם , וגם לצורך לימוד עצמי קבוצתי בכיתה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר