עמוד:9

אף שיח רגשי . וככאלה הן מספקות בסיס לדיונים בשיעורי מחנך . לעיתים השאלות נוגעות בנושאים רגישים , שבהם תהיה חלוקה בין לומדים מרקע דתי ומסורתי ובין לומדים מרקע חילוני . יש ליזום שיח על שאלות אלו מתוך כוונה לאפשר ללומדים לבנות את זהותם ואת יחסם למסורת . מושגים והרחבות : במהלך הספר נפגשים עם מושגים רבים : דמויות , חיבורים , מקומות , מוסדות , מונחים משפטיים , תנועות היסטוריות ועוד . בשולי העמודים תמצאו הגדרות קצרות למושגים אלו . מושגים המופיעים יותר מפעם אחת מוסברים בהופעה הראשונה שלהם בספר , ולאחר מכן הלומדים מופנים באמצעות כוכבית למקום זה . נוסף על כך , בספר עולים נושאים בעלי חשיבות תרבותית וחינוכית החורגים מהרציונל העקיב של הספר . לנושאים אלו התייחסנו בהרחבות אל עולמות תוכן אחרים המעניקות הפוגה קצרה מהנושא המרכזי של הפרק . סיכום : לכל פרק יש סיכום קצר . לא תמיד הכרחי לקרוא את הסיכום בכיתה , אך חשוב לסכם , לקשור יחד את הנושאים השונים בפרק , לאפשר ללומדים רפלקציה על נושאים אלו ולחשוב על המשמעויות הרלוונטית שלהם . כאמור , אפשר לשוב ולהשתמש באיור השער לסיכום הפרק . יוצאים החוצה : בעמוד האחרון של כל פרק הלומדים מוזמנים “ לצאת החוצה “ . הפעילות נועדה להוציא את הלומדים אל מחוץ לגבולות הספר ולהפוך את הלימוד למעשה . חשוב להתאים את המשימה לכיתה , ואם צריך – לא להביאה כלשונה בספר . לא אחת בחרנו במשימות מאתגרות ולא שגרתיות מתוך כוונה לעורר את הלומדים לאקטיביזם חברתי . מעבר לכך , זו הזדמנות מצוינת ליצירתיות ולהפעלת מערך מגוון של מיומנויות . כדאי לחשוף את הלומדים למשימה עוד במהלך לימוד הפרק ולהתחיל לתכנן את המשימות כבר תוך כדי לימוד המקורות . אפשר לחלק את הכיתה לקבוצות – קבועות או משתנות – לצורך ביצוע המשימות . אפשר גם למנות צוותים מובילים לכל אחת מהמשימות . היציאה החוצה יכולה לשמש גם כלי הערכה הבוחן לא רק את ההבנה הבסיסית של המקורות אלא גם את יישום הערכים והרעיונות הגלומים בהם . אפשר לאסוף את תוצרי המשימות מהפרקים השונים , ובסוף השנה לבנות מהם תערוכה . היבטים ערכיים ופדגוגיים כלליים המקצוע “ תרבות יהודית - ישראלית “ הוא מקצוע זהותי . בצד הקניית ידע וכלים ויצירת סקרנות ושיח , ניגע , כמורים וכמורות , בשאלות טעונות רגשית . בכיתה ייתכן מגוון של עמדות ביחס לתרבות היהודית - ישראלית , ואנחנו נידרש לנווט ברגישות בין העמדות השונות ולאפשר להן להישמע בכיתה . כמעט כל דבר ועניין בתוכנית הלימודים אינו ניטרלי , ומה שעבור לומד אחד מוכר וחביב עשוי להיות עבור לומדת אחרת זר ומאיים . הספר , בעקבות תוכנית הלימודים , עוסק בטקסטים ובמנהגים שמוצאם במסורת הדתית . הגישה בספר היא של יהדות כתרבות , שבמסגרתה הלומדים מתוודעים לטקסטים מכוננים ולפרקטיקות מרכזיות שלא מתוך תפיסה של מחויבות דתית . דרך הלימוד נתוודע לאופיה המגוון והדינמי של המסורת , והלומדים יוכלו לגבש את עמדותיהם האישיות ביחס למסורת ולהרכיב את הפסיפס שלהם מתוך ההיצע הרחב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר