עמוד:7

טו באב , הנלמד בפרק , 12 חל באמצע החופש הגדול . תוכן הפרק מתאים ללמידה לקראת סוף השנה , הן מבחינת הנושא עצמו הן מכיוון שהפרק נוגע בעניינים שנדונו במהלך השנה ועשוי לשמש בסיס טוב לסיכום הנושאים שנלמדו . לחלופין , אפשר ללמוד פרק זה בחורף בשבוע שבו חל Valentine ׳ s Day ( 14 בפברואר ) , מתוך הבנה שיום זה הוא חלק מתרבות הנוער במדינת ישראל . הפרק יכול לאפשר מבט חדש על “ יום האהבה “ מתוך השוואה לטו באב - בציון הדמיון והשוני . לפניכם פירוט מספר השעות המומלצות להוראת כל פרק : כפי שניתן לראות , מספר השיעורים הכולל גדול ממספר השיעורים במהלך שנת הלימודים . הספר בנוי כך מתוך רצון לתת למורים היצע רחב ומגוון שממנו יוכלו לבחור . ניתן לברור את הנושאים הנלמדים באחת מהדרכים האלה : בחירת פרקים : בכל מקרה מומלץ לא לוותר על שני הפרקים הראשונים של הספר וכן על שלושה פרקים לפחות מתוך פרקי החגים . באופן זה ניתן לברור את הפרקים לפי הנושאים שלדעתכם יהיו מעניינים , רלוונטיים וחשובים לכיתתכם . בחירת יחידות בתוך הפרקים : כל פרק בנוי מיחידות . קיים אומנם רצף בין היחידות , אך ניתן לבנות את הוראת הפרק על פי חלק מהיחידות בלבד . במקרה הצורך ניתן להשלים מידע לכיתה מתוך היחידות שלא נלמדו , כדי שהיחידות האחרות יובנו . התמקדות בטקסטים : הפרקים מאופיינים ברצף נרטיבי : כל נושא זוכה להקדמה , וכל מקור מלווה בהסברים , שאלות , פריטים גרפיים והצעות לדיון . עם זאת , המקורות הם העיקר וניתן ללמד אותם בפני עצמם ולהשתמש ברצף הנרטיבי ובהרחבות שבמד “ ל כחומר עזר וכרקע עבורכם . כמו כן אפשר לתת ללומדים לקרוא בבית חלק מהפרק , ובשיעור להתמקד בלימוד המקור העומד במרכז הדיון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר