עמוד:6

החברה כמו שהיא , ושעליהם לפתח שאיפות לתיקונה . לשם כך יציבו הלומדים לנגד עיניהם את חברת חלומותיהם ויסרטטו את מאפייניה . הנושא של חברת מופת נבחן לאורך הספר תוך היעזרות במשנה , אך חשוב להדגיש שהספר אינו טוען שחוקי המשנה מכוננים חברת מופת . דרך המשנה ומקורות נוספים , עתיקים ומודרניים , דתיים וחילוניים , נוכל לדון ביחסים בין אידיאל למציאות , בין חוק למוסר , בין חברה למשפט . . 3 ציר תקופתי – חגים ומועדים : בתוכנית הלימודים לחטיבת הביניים נלמדים לעומק בכל שנה ארבעה מועדים . לאחר שבכיתה ז נפגשו הלומדים עם שבת , יום כיפור , יום הזיכרון לרצח רבין ולג בעומר , בכיתה ח הם ייפגשו עם סוכות , טו בשבט , שבועות וטו באב . התמקדות בארבעה מועדים לאורך השנה מאפשרת להגיע עם הכיתה להיכרות מעמיקה יחסית של המועדים הנלמדים ושל התפתחות האופן שבו הם נחגגים ונתפסים במהלך הדורות . הציר התקופתי מתקשר לשני הצירים הקודמים : הלימוד על המועדים יחשוף את הלומדים למשניות מסדר מועד העוסקות בחגים , ולמקורות חזליים נוספים . העיסוק בחגים יכלול גם נקודת מבט ערכית - חברתית על בסיס מקורות קדומים וחדשים . בכל שנה יש ערך מוביל לתוכנית הלימודים . לכיתה ח ' הערך המוביל הוא " תיקון עולם " . ערך זה מעניק לאדם את היכולת לשנות ולשפר את העולם שסביבו ומתאים לנושאים ולמקורות שאליהם ייחשפו הלומדים בשנה זו . מבנה הספר ותכנון שנת הלימודים מבנה הספר מותאם כאמור לתוכנית הלימודים . החלק הראשון מבואי באופיו וכולל שני פרקים : בפרק 1 יפגשו הלומדים את עולם המושגים של “ חברת מופת “ במטרה לעורר בהם סקרנות לגבי מאפייניה והדרכים להגשמתה . בפרק 2 יתוודעו הלומדים למשנה ולמקומה בתרבות היהודית . יש ללמוד חלק זה בתחילת השנה . חלקו השני של הספר ( פרקים 8 - 3 ) עוסק בסוגיות חברתיות שונות ומבסס אותן על המשנה , על החוק הישראלי ועל מקורות נוספים . חלק זה יכול להילמד לכל אורך השנה ובכל זמן . הפרקים בחלק זה מסודרים באופן הגיוני : תחילה נעסוק בתשתית החברתית של משפט , צדק ואחריות ( פרקים (; 4 - 3 לאחר מכן נעסוק בארבעה תחומים ספציפיים – היחיד במרחב הציבורי , כבוד ובושה , זכויות עובדים וצדקה ( פרקים . ( 8 - 5 אין הכרח להיצמד לסדר זה ואפשר להחליף את הסדר בין פרקים אלו לפי שיקול דעתכם . נוסף על כך פרקים 6 - 3 עוסקים בהימנעות מנזק , ואילו פרקים 8 - 7 עוסקים בפעילות למען הזולת , הן בזכויות עובדים הן במתן צדקה ובדאגה לנזקקים בחברה . החלק השלישי של הספר ( פרקים 12 - 9 ) עוסק במועדים , ורצוי ללמוד את פרקיו לקראת אותם מועדים . חג הסוכות נחגג סמוך לתחילת שנת הלימודים . במיוחד בשנים שבהן חגי תשרי חלים בתחילת ספטמבר ( כמו בשנות הלימודים תשע “ ט ותשפ “ ב ) מומלץ להתחיל את שנת הלימודים בלימוד פרק זה . יידרש תיווך מסוים של המקורות מתוך המשנה , אך הפרק בנוי כך שיובן גם ללומדים שטרם הכירו את המשנה . בשנים אחרות רצוי ללמוד את פרקים 2 - 1 ולאחר מכן את הפרק על סוכות . אחרי החגים מומלץ לחזור לרצף וללמוד את פרק 3 ואילך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר