עמוד:5

מבוא למדריך הקדמה סדרת " שבילי תרבות " עולה כיתה . יחד עם הלומדים העולים לכיתה ח אנו שמחים להגיש לכם את הספר החדש בסדרה , שילווה למידה מהנה בתרבות יהודית - ישראלית . מטרתו המרכזית של הספר היא לגרות את סקרנות הלומדים ולעורר שיח בכיתה . הספר מקנה ידע ומיומנויות , ובצד הטקסט והמקורות הכתובים הוא עשיר גם ביסודות גרפיים : איורים מקוריים ; תצלומים ; תמונות אומנות ; תמונות של דמויות , חפצים ומקומות ; דיאגרמות ועוד . כל אלו מובאים כדי שהלמידה תהיה רלוונטית , מושכת ומהנה . המדריך למורה שלפניכם נועד לסייע לכם – המורים והמורות – לתכנן את מהלך השנה , לברור את הנושאים שתרצו להעמיק בהם ולראות כיצד תוכנית הלימודים באה לידי ביטוי בחלקים השונים של הספר . במדריך תוכלו לקבל מבט כללי על הספר ועל כל פרק ופרק , רקע רחב על המקורות הנלמדים בו , התייחסויות לשאלות והצעות נוספות להוראה . התכנים וכלי ההוראה נמצאים בידיכם , ואתם יכולים לבחור במה להרחיב ולהעמיק . ספר הלימוד מחכה לכם גם בכותר ספרי לימוד , שם תוכלו למצוא הרחבות , קובצי שמע והפניות נוספות לכל פרק . הספר ותוכנית הלימודים לכיתה ח הספר תואם את תוכנית הלימודים של משרד החינוך לכיתות ח , הבנויה משלושה צירים : . 1 ציר אורייני – המשנה : ספר היסוד שבו מתעמקים הלומדים בשנה זו הוא המשנה , הקובץ הסדור הראשון של התורה שבעל פה . על חיבור זה כתב חיים נחמן ביאליק : “ הבבואה הנאמנה ורבת - הפנים של כל ארחות החיים וצורות התרבות , ששלטו בישראל ] ... סגולותיה [ מזכות את המשנה להצטרף לאבני הפנה ] ... [ של חנוך העם בכל הזמנים ומחייבות את ההשתדלות התמידית לקרב אליה את דעת העם ולבו ] . ]“ ... הספר שלפניכם מנגיש את המשנה ללומדים ובונה את המיומנות שלהם להתמודד בעתיד עם טקסטים מהמשנה ומהספרות הקרובה לה . עיקר המיקוד בספר הוא במשניות העוסקות בסיטואציות אנושיות , הרלוונטיות לכל תרבות . דרך לימוד המשנה יוכלו הלומדים להכיר את הקווים הייחודיים של התרבות היהודית יחד עם מאפיינים המשותפים לתרבות האנושית כולה . המשנה משמשת מצע טוב לדיון באופי החוק , בתפקידי החברה , בזכויות הפרט ובחובותיו . . 2 ציר מעגלי החיים והחברה – חברת מופת : בכיתה ז עסקו הלומדים בדמויות מופת ודרכן למדו על אחריות ומעורבות חברתית . בכיתה ח נפתח את הדיון על היחסים ההדדיים בין היחיד לחברה , ונעשה זאת דרך עיסוק ב “ חברת מופת “ . ננסה לברר לאן חברה צריכה לשאוף , מהם הערכים היכולים לכונן חברה בריאה , וכיצד תורמת חברה כזאת לרווחת הפרטים כולם . הספר אינו מציע דגם אחד של חברת מופת , אלא מעורר דיון בשאלות הבסיסיות הקשורות לאפיונה של חברה כזאת ומעודד שיח של שאיפה ליצירת חברת מופת . ביסוד הדיון עומדת ההנחה שבני נוער אינם צריכים לקבל את

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר