עמוד:122

صفحة 158 أ ›› ج ›› د ›› حوطوا ٱ لعدد ٱ لملائم في كل بند . اشرحوا : اشرحوا : الجواب ف البند أ : 66 الرشح : ف كل سطر العدد اليمن أكبر 3 مرات من العدد اليسر . الجواب ف البند ب : 67 الرشح : ف كل سطر العدد اليمن أكبر بـ 1 من حاصل رضب العدد لايرس ف . 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר