עמוד:120

صفحة 106 هذه تمارين م ُمكنة ( انتبهوا إلى أن ّ هناك أجوبة صحيحة أخرى ) : أحاج ٍ عدد ِيَّة ٌ أكملوا تمرينين تحت كل دائرة ، بحيث تتحقق ٱ لمساواة . استخدموا كل عدد مرة واحدة فقط . صفحة 129 الجواب : 2 شرح ممكن : ف كل المثلثات العدد الموجود داخل المثلث هو نتيجة تمرين سلسلة – العدد العلوي رضب العدد لايرس ناقص العدد لايمن ( تفصيل التمارين تحت الرسم ) . شرح آخر : ف كل المثلثات حاصل ضرب العدد اليسر ف العدد العلوي يساوي حاصل جمع العدد اليمن مع العدد الموجود داخل المثلث . أحاج ٍ عدد ِيَّة ٌ أكملوا ٱ لعدد ٱ لملائم في ٱ لمثلث ٱ لخالي . اشرحوا : 4 1 - 2 = 2 4 5 - 3 = 17 30 10 - 5 = 295 5 20 - 1 = 99

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר