עמוד:118

صفحة 52 أحاج ٍ عدد ِيَّة ٌ أكملوا ٱ لعدد ٱ لملائم في ٱ لمثلث ٱ لخالي . اشرحوا : الجواب : 2 شرح ممكن : ف كل المثلثات كل العداد الموجودة بجانب الرؤوس تقسم عل العدد الموجود داخل المثلث . العداد 26 و 8 ، 60 تقسم عل . 2 صفحة 69 أحاج عددية حوطوا ٱ لعدد ٱ لملائم في كل بند . اشرحوا : اشرحوا : الجواب ف البند أ : 0 الرشح : ف كل سطر العدد اليمن أصغر من العدد اليسر بـ . 1 الجواب ف البند ب : 900 الرشح : ف كل سطر العدد اليمن هو تقريب العدد اليسر إلى مئات كاملة .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר