עמוד:19

ن ِقاش كيف أكملتم ٱ لسطر ٱ لخير ف ٱ لجدول؟ ما هي ٱ لعلاقة بي عدد ٱ لرؤوس ف ٱ لمضلع وعدد ٱ لقطار ٱ لخارجة من رأس واحد فيه؟ كم قطرا يخرج من كل رأس ف ٱ لشكل ٱ لثماني ؟ ف شكل من 10 أضلاع؟ ف شكل من 20 ضلعا؟ السطر الخير ف الجدول ، للشكل السباعي ، يمكن تعبئته بحسب الشكل السباعي ف الفعالية . 11 عوضا عن ذلك يمكن أيضا إيجاد قانونية ف السطر الربعة السابقة ف الجدول واستخلاص نتائج منها : يمكن أن نلاحظ أنه كما ف عمود عدد الرؤوس ، حيث تظهر العداد بالتسلسل ، فإن نفس هذا التسلسل يظهر أيضا ف عمود عدد القطار الخارجة من كل رأس . من ذلك يمكن أن نستخلص ما هو عدد القطار الخارجة من كل رأس ف الشكل السباعي . للإجابة عن السؤال الثاني ف النقاش ، يجب أن نبحث العلاقة بين العددين ف كل سطر ، أي بين عدد القطار وعدد الرؤوس ، واكتشاف أن الفرق بينهما هو دائما . 3 الأحجية التي تل النقاش تمكن من استخدام نتائج البحث بالتجاه العكسي : عدد القطار معطى ، وي ُطال َب التلاميذ بإيجاد عدد الضلاع . أ ُح ْج ِي َّ ة كم ضلعا يوجد للمضلع ٱ لذي يخرج من كل رأس فيه 11 قطرا؟ 14 القاعدة الموجودة ف آخر الوحدة معدة لتعميم نتائج النقاش والفعاليات التي قبله ، وعرض شرح عام للاستنتاج الذي حصلنا عليه اعتمادا عل المثلة . من كل رأس في ٱ لمضلع تخرج أقطار إلى كل رأس من رؤوس ٱ لمضلع ب ٱ ستثناء ثلاثة رؤوس : الرأس نفسه و ٱ لرأسان ٱ لمجاوران له . لذلك عدد ٱ لقطار ٱ لخارجة من كل رأس في ٱ لمضلع ، أصغر بـ 3 من عدد رؤوس ٱ لمضلع . المنهج التعليمي لوزارة المعارف ل يطلب من التلاميذ أن يعرفوا التعميمات الخاصة بعدد القطار غيبا ، ول أن يعرفوا كيف يصوغون القاعدة لفظا أو خطيا . مع ذلك ، فإن فهم التلاميذ لوجود قانونية تمكنهم من فحص أنفسهم بواسطة أسئلة تتعلق بالقطار ، والفعاليات نفسها هي تجربة عملية مهمة لإيجاد القانونية وصياغتها .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר