עמוד:9

ف المثلث المتساوي الضلاع كل الزوايا متساوية ، وهي حادة ( مقدار كل زاوية هو ° . ( 60 لهذا السبب ل يوجد مثلث متساوي الضلاع هو مثلث منفرج الزاوية أو قائم الزاوية . باقي التداخلات بني طلبات التصنيف بحسب لاضلاع وطلبات التصنيف ممكنة ، بحسب الوزايا . يوجد سبعة أنواع من المثلثات بحسب التصنيف المزدوج ، كما هو معروض ف إجمال الفصل ف صفحة 45 ف كتاب التلميذ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר