עמוד:19

لافتة في ٱ لريحانية مكتوبة بثلاث لغات : العبرية ، ٱ لعربية و ٱ لديجية ( الشركسية ) . ت َم َع َّنوا ج َي ِّد ًا في ٱ لص ّورة ِ و َفي ٱ ل ْ َ د َوات ِ ِ ٱ ل ْم ُع َل َّق َة ِ ع َلى ٱ ل ْحائ ِط ِ . ب ِناء ً ع َلى ٱ لن َّص ِّ ٱ ل َّذي ق َر َأ ْت ُموه ُ ، ل ِماذا ع َل َّقوا ه ٰ ذ ِه ِ ٱ لدوات ب ٱ لذات؟ تصوير : د . ايفيت تلحمي تصوير : د . ايفيت تلحمي

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר