עמוד:136

בעמוד 181 התלמידים נחשפים לכלל לחישוב שטח של טרפז : כך אפשר לחשב שטח של טרפז : משלימים את הסרטוט של הטרפז הנתון כך שתתקבל מקבילית הבנויה משני טרפזים כאלה . שטח הטרפז שווה למחצית שטח המקבילית . שטח המקבילית הוא 16 סמ״ר . 16 : 2 = 8 שטח הטרפז הוא 8 סמ״ר . שימו לב , אורך צלע המקבילית הזאת שווה לסכום בסיסי הטרפז . הינה התשובות לפעילות : 2 . 2 בכל סעיף השלימו את הטרפז למקבילית וחשבו את שטחה ואת שטח הטרפז . בדקו את עצמכם עמודים -183 182 בחלק זה חוזרים על החומר שנלמד בפרק , והוא משמש לבדיקה עצמית של התלמידים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר