עמוד:134

פעילות 14 ( אתגר ) הינה התשובות לפעילות : אתגר . 14 ענו על השאלות . א . אורך אחת מצלעות המקבילית הוא 6 ס " מ . הגובה לצלע הזאת הוא 3 ס " מ . > מה שטח המקבילית ? 18 סמ״ר יחידת מידה > אורך הצלע האחרת של המקבילית הוא 9 ס " מ . מה הגובה לצלע הזאת ? 2 ס״מ חישוב : = 2 יחידת 9 מידה 6 x 3 = 18 18 : ב . שטח המקבילית הוא 40 סמ " ר . אורך אחד הגבהים שלה הוא 4 ס " מ ואורך גובה אחר שלה הוא 8 ס " מ . > מה אורכי צלעות המקבילית ? 10 ס״מ 5 , ס״מ > מה היקף המקבילית ? 30 ס״מ יחידת מידה יחידת מידה חישוב : יחידת מידה 40 : 4 = 10 40 : 8 = 5 ( 5 + 10 ) x 2 = 30 ג . ההיקף של מעוין הוא 16 ס " מ . אורך אחד מגובהי המעוין הוא 3 ס " מ . > מה שטח המעוין ? 12 סמ״ר חישוב : יחידת 12 מידה 16 : 4 = 4 4 x 3 = ד . לפניכם סרטוט מוקטן של ריבוע צהוב שבתוכו מסורטט ריבוע כחול . > מה 6 השטח סמ״ר של כל אחד מהמשולשים הצהובים ? > מה שטח הריבוע יחידת מידה הגדול ? 49 סמ״ר > מה שטח הריבוע הכחול ? 25 יחידת סמ״ר מידה > מה אורך הצלע של הריבוע הכחול ? יחידת 5 מידה ס״מ יחידת מידה חישוב : 7 x 7 = 49 ( 4 x 3 ) : 2 = 6 -49 6 x 4 = 25

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר