עמוד:133

פעילות 12 . 12 לפניכם שלוש מקביליות : ֻ האם ההיקפים שלהן שווים זה לזה ? אם לא , לאיזו מקבילית ההיקף הקטן ביותר ? ֻ האם השטחים שלהן שווים ? אם לא , לאיזו מקבילית השטח הקטן ביותר ? חישובים : לתלמידים יש לעיתים תפיסות שגויות ולפיהן למצולעים בעלי שטח גדול יותר יש היקף גדול יותר . תפיסה שגויה נוספת היא שלמצולעים בעלי שטח שווה יש היקף שווה . פעילויות שונות בנושא שטחים והיקפים במלבן בתחילת הפרק " מדידת שטח " עסקו בנושא זה . כעת שאלה זו עוסקת באותן תפיסות שגויות במקביליות . בפעילות זו מוצגות שלוש מקביליות ששטחן שווה אבל היקפיהן שונים . הצעה לדיון : האם למקביליות בעלות שטח שווה יש בהכרח היקף שווה ? האם למקבילית בעלת היקף גדול יותר יש בהכרח שטח גדול יותר ? האם בכל המקביליות השטח שווה למכפלת שתי צלעות סמוכות ? באילו מקרים כן ובאילו מקרים לא ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר