עמוד:132

הינה התשובות לפעילות : 10 . 10 לפניכם מקביליות המסורטטות בהקטנה . ליד כל מקבילית כתובות רק חלק מהמידות שלה . האם אפשר לחשב את שטחי המקביליות על פי המידות הנתונות ? אם כן , חשבו את השטח . אם לא , הסבירו . בעמודים 179 – 177 התלמידים חוקרים תכונות של גבהים ושטחים במקביליות מיוחדות . בפעילות 11 התלמידים מגלים שכדי לחשב שטח של מלבן ושל ריבוע אפשר להכפיל את האורך של שתי צלעות סמוכות , כיוון שכל צלע יכולה לשמש כגובה לצלע הסמוכה לה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר