עמוד:131

פעילות 8 ( אתגר ) עד כה הסיקו התלמידים את שטח המקבילית על פי אחת הצלעות והגובה לצלע זו . בפעילות זו הם יכולים להסיק את אחד הנתונים על סמך שני האחרים בהינתן השטח . בסעיף א יש להסיק את אורך הצלע – אם השטח הדרוש הוא 12 סמ " ר ואורך אחד הגבהים הוא 3 ס " מ , אז הצלע המתאימה לגובה זה צריכה להיות באורך 4 ס " מ . למעשה פותרים את המשוואה : × 3 = 12 ( או את התרגיל . ( 12 : 3 = בסעיף ב יש להסיק את אורך הגובה – אם השטח הדרוש הוא 8 סמ " ר ואורך אחת הצלעות הוא 4 ס " מ , אז הגובה לצלע זו צריך להיות באורך 2 ס " מ . למעשה פותרים את המשוואה : × 4 = 8 ( או את התרגיל . ( 8 : 4 = הינה אפשרויות להשלמה : אתגר . 8 סרטטו על רשת הנקודות מקביליות לפי המבוקש . א מקבילית ששטחה 12 סמ " ר ואורך אחד הגבהים שלה הוא 3 ס״מ : ב מקבילית ששטחה 8 סמ " ר ואורך אחת הצלעות שלה הוא 4 ס״מ : הינה התשובות לפעילות 9 ( אתגר ) : אתגר . 9 אורכי א . מה הצלעות הגובה לצלע של מקבילית שאורכה הם 4 ס 8 " מ ס ? " מ ו 3 8 ס " מ . שטחה ס״מ של המקבילית הוא 24 סמ " ר . תרגיל : 24 : 8 = 3 יחידת מידה ב . מה הגובה לצלע שאורכה 4 ס " מ ? 6 ס״מ תרגיל : 24 : 4 = 6 יחידת מידה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר