עמוד:130

בתחתית פעילות זו מופיע בפעם הראשונה הכלל לחישוב שטח של מקבילית , ובפעילויות הבאות התלמידים מיישמים כלל זה . כך אפשר לחשב שטח של מקבילית : כופלים את האורך של צלע המקבילית באורך הגובה לאותה צלע . דוגמה : שטח המקבילית הוא 20 סמ״ר . בפעילות 6 התלמידים מתבקשים לחשב שטח של מקבילית בשתי דרכים , על ידי שימוש בגבהים של שתי צלעות סמוכות . התלמידים לומדים שבשתי הדרכים השטח שיתקבל יהיה שווה . בפעילות 7 התלמידים לומדים שכדי לסרטט מקביליות שונות השוות בשטחן יש לשמור על אורך הצלע ועל אורך הגובה , לדוגמה המקבילית הכחולה : . 7 סרטטו לפחות שלוש מקביליות שונות השוות בשטחן למקבילית המסורטטת ושהקטע המסומן באדום הוא צלע משותפת לכולן . השתמשו בצבעים שונים . מקביליות שונות הן מקביליות שאינן חופפות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר