עמוד:129

ד . שטח של מקבילית ( עמודים 179 - 170 ) עמוד 170 בדומה לתחילת היחידה של " שטח של משולש " התלמידים מתבקשים להציע דרכים שונות לחישוב שטח המקבילית בלי להשתמש בנוסחה . לשם כך התלמידים צריכים לפרק את המקבילית ולהרכיבה מחדש כמלבן ולגלות ששטח המקבילית שווה לשטח המלבן המתאים . הפירוק של המקבילית יכול להיות שונה , לדוגמה כך : או כך : בפעילות 4 התלמידים מגלים שהקטע לאורכו הם מחלקים את המקבילית הוא הגובה של המקבילית . . 4 לפניכם שלוש מקביליות חופפות : א . שערו : לאורך איזה מהקטעים המסורטטים כדאי לגזור את המקבילית כדי להרכיב ממנה מלבן ? מה מיוחד בקטע זה ? ב . גזרו את המקבילית המתאימה מחוברת האביזרים ) עמוד 19 ( ובדקו : האם צדקתם ? ג . מה שטח המקבילית ? סמ " ר . תרגיל :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר