עמוד:124

בפעילות 6 לומדים שיטה כללית למציאת מלבן מתאים למשולש וחישוב שטח המשולש בעזרתו : מחלקים את המשולש לשני משולשים ישרי זווית ומשלימים אותם לשני מלבנים . שטח כל מלבן כפול משטח המשולש ישר הזווית . שני המלבנים יוצרים יחד מלבן גדול ששטחו כפול משטח המשולש השלם . שטח המשולש הוא מחצית שטח המלבן . עם המורה . 6 חשבו את שטח המשולש בשיטה של מיכל . אני מחלקת את המשולש לשני משולשים ישרי זווית ומשלימה כל אחד מהם למלבן . מיכל המלבן שהתקבל נקרא מלבן המתאים למשולש . דיון איך קוראים לקטע שבעזרתו חילקה מיכל את המשולש לשני משולשים ישרי זווית ? חשוב לקיים את הדיון שבסוף הפעילות על אופיו של הקטע המחלק את המשולש לשני משולשים ישרי זווית . קטע זה הוא גובה של המשולש . הדיון , יחד עם ההתנסות בפעילות , 7 מכינים את התלמידים להבנת הנוסחה המופיעה בסוף פעילות : 7 כך אפשר לחשב שטח של משולש : כופלים את האורך של צלע המשולש באורך הגובה לאותה צלע ומחלקים את התוצאה ב . 2 דוגמה : שטח המשולש גובה לצלע צלע 6 × 3 ) : 2 = 9 ) שטח המשולש הוא 9 סמ״ר . בפעילות 8 מחשבים שטח של משולשים בעזרת הנוסחה . לתלמידים מתקשים כדאי להציע לצייר מלבן מתאים למשולש שהצלע המסומנת בכחול היא אחת הצלעות שלו , ולמצוא את שטח המשולש גם בדרך הקודמת , בעזרת המלבן , וגם בדרך החדשה בעזרת הנוסחה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר