עמוד:122

בפעילויות 2 ו - 3 מתנסים באופן חופשי במציאת קשר בין שטח משולש לשטח של מלבן . בפעילות , 2 בסעיפים א ו - ב , המלבנים מחולקים לשני משולשים ישרי זווית ואפשר לראות שהחלק הצהוב והחלק הכחול הם בעלי אותו שטח , כלומר השטח הכחול הוא מחצית שטח המלבן כולו . סעיפים ג ו - ד הם סעיפי אתגר מאחר שבסעיפים אלה המשולש הכחול אינו ישר זווית וקשה יותר לראות ששטחו שווה למחצית שטח המלבן . אפשר לחלק את המשולש הכחול לשני משולשים ישרי זווית , כך שייווצרו שני מלבנים . כל אחד מהמלבנים בנוי משני משולשים ישרי זווית בעלי אותו שטח ולכן שטח כל משולש ישר זווית שווה למחצית שטח המלבן המתאים . לפיכך בסעיף ג שטח החלק הכחול הוא מחצית שטח המלבן הגדול , כלומר 9 סמ " ר ( , ( 18 : 2 = 9 ובסעיף ד שטח החלק הכחול הוא מחצית שטח המלבן הגדול , כלומר 10 סמ " ר ( . ( 20 : 2 = 10 בפעילות 3 ( אתגר ) מתחילים ממלבן ומסרטטים משולשים ששטחם מחצית שטח המלבן . כדאי לבקש מהתלמידים להציע תשובות שונות . הינה אפשרויות לתשובות : בסעיף א :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר