עמוד:117

כעת אפשר לחשב בקירוב . פעילות זו מזמנת דיונים אפשריים נוספים . אפשר לשלוח את התלמידים למפה , לבחור שני אתרים בישראל ולנסות לאמוד את שטחיהם ולהשוות ביניהם . גם מוסדות ובתי ספר מופיעים במפה ואפשר לשאול : " מה גדול יותר – שטח בית הספר שלכם או כיכר רבין ? " וכדומה . פעילות 18 חידה . 18 סרטטו קטע המחלק את המקבילית לטרפז ולמשולש כך ששטח המשולש שיתקבל יהיה שווה לרבע משטח המקבילית . פי כמה גדול שטח הטרפז שהתקבל משטח המשולש ? אפשר לחלק את המקבילית למשולשים חופפים והם יהוו יחידות מידה . הקטע הכחול מחלק את המקבילית לטרפז ולמשולש . שטח הטרפז שווה שלושה משולשים , ולכן גדול פי שלושה משטח המשולש . בפעילויות 21 – 19 התלמידים מחשבים שטח פנים של תיבות . כל תיבה מורכבת משש פאות בצורת מלבן ; לפיכך סכום השטחים של כל הפאות שווה לשטח הפנים של התיבה . בפעילות 19 התלמידים מתאימים בין המלבנים הנתונים לפאות התיבה . חשוב שהתלמידים יבינו שצלעות ( מקצועות ) התיבה הן גם צלעות המלבן . לפיכך לציפוי הקופסה יש צורך בשני דפים מכל אחד מהסוגים האלה : חידות מספרים עמוד – 149 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים . ( 143 - 137

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר