עמוד:116

רצוי לעשות זאת בקבוצות בכיתה ולבקש מכל קבוצה להציג שטח של 1 מ " ר . כדאי לעודד את התלמידים להציג מצולעים או מרובעים שונים בעלי שטח כזה , למשל : כדי לחשב את מספר העמודים הדרושים כדי לייצג את 1 מ " ר אפשר גם לפתור תרגיל חילוק : , 10 , 000 : 396 ≈ 25 לכן כדי לייצג שטח של מ " ר יש צורך להצמיד 25 דפים כאלה . יש לשים לב שבכל החישובים שהוצגו כאן מביאים בחשבון רק את שטח הדף המכוסה במשבצות של 1 סמ " ר . אם רוצים לדייק אפשר למדוד את כל מידות העמוד ( 20 ס " מ 27 × ס " מ ) אך גם אז התוצאות יהיו דומות . פעילות 14 . 14 אור מתכננת אירוע להגברת המודעות של בני נוער לשמירה על הסביבה . לאירוע צפויים להגיע בין 4 , 000 ל 5 , 000 בני נוער . אור מתלבטת בין שני אתרים בתל אביב . חשבו את השטח של כל אתר בקירוב והשלימו . א גינת כיכר התרבות ) הבימה ( ב כיכר רבין ור דיון נסו לאמוד : האם בשני האתרים יש מספיק מקום לקיום האירוע ? כלי המדידה במפה הממוחשבת מאפשר לנו למדוד אורכים ומרחקים של כל אתר המופיע במפה . כלי זה מאפשר לברר את ממדיהם של אין - ספור אתרים ולהפליג בדמיון . בשאלה זו יש דוגמה למדידה כזו . מומלץ לקיים דיון בשאלות : כמה מקום צריכים 5 , 000 בני נוער ? מה הצפיפות שלהם ? האם יש לאפשר מרחב שבו על מ " ר אחד יצטופפו שניים או שלושה בני נוער ? אפשר להזמין תלמידים לקדמת הכיתה ולבדוק כיצד נוח להם ובאיזה מרחק זה מזה הם רוצים לעמוד . האם יש צורך לחשב בקירוב את השטחים במפה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר