עמוד:115

שימו לב שיכולים להיות שטחים בעלי צורות שונות ששטחם הוא 1 מ " ר , למשל : מלבן שאורך צלעותיו 2 מ ' ו - 0 . 5 מ ' . אפשר לנסות להמחיש את השטח של 1 מ " ר באמצעות רשת המשבצות המחיקה שבחוברת האביזרים . כדאי לבקש מכל תלמידי הכיתה להוציא את הרשת המחיקה ולנסות להמחיש יחד על רצפת הכיתה או מחוץ לה את יחידת המידה המדוברת . כיצד אפשר לדעת כמה משבצות של 1 סמ " ר יש ברשת המחיקה ? אפשר למנות : ברשת המחיקה יש 18 משבצות של 1 סמ " ר בשורה . יש 22 שורות כאלה . בסך הכול יש 396 סמ " ר : . 22 × 18 = 396 אפשרות אחרת – למדוד בסרגל . מודדים את ממדי המלבן המכיל את המשבצות ומקבלים 22 ס " מ ו - 18 ס " מ . אורך הצלע של כל משבצת הוא 1 ס " מ , ולכן יש 22 × 18 משבצות . כעת מחשבים כמה דפים כאלה נדרשים . אם מצמידים 5 × 4 דפים כאלה : ייווצר מלבן שמידותיו הן בקירוב 1 מ ' ו - 1 מ ' , כלומר 1 מ " ר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר