עמוד:112

פעילות 10 . 10 היקפו של ריבוע הוא 28 ס " מ . א . מה אורך הצלע שלו ? יחידת מידה ב . מה שטחו ? יחידת מידה הצעה לדיון : מה הקשר בין היקפו של ריבוע לאורך הצלע שלו ? אם התלמידים מתקשים לענות על כך , אפשר להציג לפניהם רשת משבצות או רשת נקודות באמצעות המקרן , ולבקש מהם לסרטט ריבועים שונים ולדון בכך שבכל ריבוע ההיקף הוא פי ארבעה מאורך הצלע . לכן אם נתון בשאלה שההיקף הוא 28 ס " מ אפשר להסיק שאורך הצלע הוא 7 ס " מ . די בנתון זה כדי לחשב את שטחו של הריבוע : שטח הריבוע הוא 49 ס " מ : . 7 × 7 = 49

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר