עמוד:111

בפעילות 8 ( עם המורה ) מומלץ לעודד את התלמידים להציג דרכי פתרון שונות , למשל : לחישוב שטח המפית של דניאלה אפשר להשלים כל שני חצאים של משבצת למשבצת אחת . באופן זה יש שתי משבצות וחצי . כדי לחשב את שטח המפית כולה יש להוסיף את שאר המשבצות . 15 – כך השטח הכולל הוא 17 משבצות וחצי . פירוק והרכבה מחדש של המפית של דניאלה והשוואתה למפית של אוהד , כך : חישוב שטח על פי נוסחה : חישוב שטח המפית של דניאלה הוא : חישוב שטח המפית של אוהד הוא : 3 × 6 = 18 פעילות 9 . 9 שטחו של מלבן הוא 28 סמ " ר . אורך אחת מצלעותיו הוא 4 ס " מ . א . מה אורך הצלע הסמוכה לה ? יחידת מידה ב . מה היקפו של המלבן ? יחידת מידה פותרים את המשוואה : × 4 = 28 28 : 4 = 7 אורך הצלע הסמוכה הוא 7 ס " מ . אם כך היקף המלבן הוא 22 ס " מ : . ( 4 + 7 ) × 2 = 22

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר