עמוד:109

א . שטח של מלבן – יחידות מידה שונות ( עמודים 153 - 137 ) ביחידה זו התלמידים חוזרים על המושגים " שטח " ו " היקף של מלבן " . נוסף על מדידה של שטח והיקף התלמידים צריכים לסרטט מלבנים שונים על רשת משבצות לפי תנאים , לדוגמה : מלבן השווה בהיקפו למלבן מסוים אך שטחו קטן או גדול יותר . מלבן השווה בשטחו למלבן מסוים אך היקפו קטן או גדול יותר . בפעילות 1 התלמידים מתבקשים לסרטט על קווי הרשת את כל המלבנים שהיקפם 20 ס " מ . מטרת הדיון היא להגיע למסקנה שסכום שתי צלעות סמוכות במלבן שווה למחצית היקפו . מסקנה זאת יכולה לסייע במציאת מלבנים שונים במשימות הבאות . כך למשל בפעילות 3 התלמידים נדרשים לסרטט מלבן השווה בהיקפו למלבן הצהוב ושטחו קטן יותר . כדי להגיע להיקף הנתון עליהם למצוא זוג מספרים השווים בסכומם למחצית ההיקף . מספרים אלה יהיו אורכי הצלעות . בפעילות 4 התלמידים צריכים למצוא מלבנים מתאימים על רשת המשבצות . הם יכולים לעשות זאת על ידי נסייה וטעייה בעזרת סרטוטים של מלבנים שונים על רשת הנקודות ( בחוברת האביזרים ) או על ידי תכנון , למשל : בסעיף א צריך לסרטט מלבן ששטחו 21 סמ " ר ואורך אחת מצלעותיו 3 ס " מ . מכאן נובע שאורך הצלע האחרת הוא 7 ס " מ . הינה התשובה לסעיף ג ( אתגר ) : ג . ריבוע שהמספר המייצג את שטחו שווה למספר המייצג את היקפו : בפעילות , 5 בסעיף א , בכל אחד מהמלבנים יש להגדיל את אחת המידות פי 2 ולהיווכח ששטחו של כל אחד מהמלבנים גדל פי . 2 בסעיף ב , כדי לסרטט מלבנים שונים במידותיהם ( באורכי הצלעות ) מומלץ לתת לתלמידים להתנסות בבנייה על רשת הנקודות . כמו כן מומלץ לעודד את התלמידים להתבסס על ידע קודם . התלמידים יודעים ששטח המלבן הוא מכפלת שתי צלעות סמוכות , ולכן יש למצוא שני גורמים שמכפלתם . 24 הגורמים הם : 1 ו - 2 , 24 ו - 4 , 12 ו - 8 , 6 ו - . 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר