עמוד:102

מבוא לפרק על פי ההמלצה בתוכנית הלימודים , יש להקדיש כ - 9 שעות לנושא זה . פרק זה מתחיל בחזרה על הנושא " שטח של מלבן " ובהעמקה בו , תוך כדי לימוד יחידות מידה שונות . בהמשך הפרק התלמידים עוסקים בחישוב שטחים של צורות שונות על רשת משבצות , ולבסוף הם בונים את הנוסחה לחישוב שטח של משולש , של מקבילית ושל טרפז . רקע מתמטי הרקע המתמטי שיפורט להלן מיועד למורים בלבד , ומטרתו לספק מבט מתמטי כולל על הגדרות ותכונות של מושגים הקשורים לנושאים הנלמדים בפרק . במדידת שטח , כמו במדידות אחרות , מבחינים בחמישה שלבים : . 1 השוואה ישירה . 2 השוואה בעזרת מתווך . 3 מדידה ביחידות מידה שרירותיות . 4 מדידה ביחידות מידה מוסכמות ומקובלות . 5 שימוש בנוסחאות ובחישוב . השוואה ישירה של שטחים כדי להשוות את השטחים של שתי צורות בהשוואה ישירה , מניחים את אחת הצורות על הצורה האחרת ובודקים איזו צורה מכסה את הצורה האחרת . לדוגמה , נתונות הצורות א ו - ב : כשמניחים את הצורות זו על זו אפשר לראות כי צורה א מכסה לחלוטין את צורה ב וצורה ב אינה מכסה את צורה א , ולכן שטחה של צורה א גדול יותר משטחה של צורה ב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר