עמוד:100

בחידה שבפעילות 19 מופיע ריבוע ששטחו 16 משבצות . אם מחלקים אותו לארבעה מצולעים חופפים , הרי שבכל מצולע כזה צריכות להיות 4 משבצות . חשוב לוודא שארבעת המצולעים שהתקבלו אכן חופפים . הינה שתי אפשרויות לפתרון . יש אפשרויות נוספות : חידה . 19 סרטטו קטעים ישרים לאורך קווי הרשת וחלקו את הריבוע לארבעה מצולעים חופפים שאינם מרובעים ואינם משולשים . רמז : כמה משבצות צריכות להיות בכל מצולע כזה ? האם מצאתם פתרונות שונים ? חידה . 19 סרטטו קטעים ישרים לאורך קווי הרשת וחלקו את הריבוע לארבעה מצולעים חופפים שאינם מרובעים ואינם משולשים . רמז : כמה משבצות צריכות להיות בכל מצולע כזה ? האם מצאתם פתרונות שונים ? חידות מספרים עמוד – 131 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים . ( 143 - 137 עמוד 132 הנושא האחרון של פרק זה הוא יצירת ציורים מריצופים . הרעיון המרכזי שבו הוא בניית ריצוף ממצולע ושינוי צלעותיו באופן קבוע : כל גריעה בצלע מסוימת גוררת תוספת בצלע אחרת . בפעילות 21 ( פעילות לכל הכיתה ) התלמידים מתנסים ביצירת ריצופים מציורים על ידי גזירה והדבקה של משולשים מפתקית בצורת ריבוע . השינויים שהתלמידים מבצעים בציורים נוצרים על ידי הזזה וכדאי לדון איתם בעובדה זו . בסעיף ג התלמידים מתבקשים ליצור ריצופים משלהם בדרך דומה . בדקו את עצמכם עמוד 133 בחלק זה חוזרים על החומר שנלמד בפרק , והוא משמש לבדיקה עצמית של התלמידים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר