עמוד:98

ריצוף במצולעים חופפים מסוגים שונים ( עמודים 129 - 127 ) בפעילות 17 מוצגים עשרה ריצופים שונים במצולעים חופפים – משוכללים ולא משוכללים , והתלמידים מתבקשים לאפיין אותם בטבלה . יש לשים לב לבקשה להתעלם מצבעי המרצפות , ולהתייחס רק לסוגי המצולעים . לעיתים לא קל להחליט על סידור המצולעים סביב הקודקודים ( השורה התחתונה בטבלה ) , ואפשר להיעזר בסימון קודקודים שונים , כפי שנעשה בפעילויות 14 ו - . 16 לדוגמה , בסעיף ז : סידור המצולעים סביב הקודקוד הכחול : משושה , ריבוע , משולש , ריבוע סידור המצולעים סביב הקודקוד האדום : משושה , ריבוע , ריבוע , משולש אפשר לראות שהסידור סביב כל אחד משני הקודקודים המסומנים שונה , ולכן יש לסמן X בטור ז בשורה התחתונה בטבלה . הינה הטבלה המלאה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר