עמוד:96

בפעילות 13 ( אתגר ) נעזרים בגודל הזוויות שמצאו התלמידים בפעילות קודמת כדי לחשב את הזווית של מצולעים משוכללים נוספים : המתומן ומצולע של 12 צלעות . בביצוע החישובים חשוב לזכור שבמצולעים משוכללים כל הזוויות שוות . הינה דרכים אפשריות לחישוב : סעיף א – חישוב גודל הזווית במתומן משוכלל : אפשר לראות שסביב הקודקוד המסומן יש זווית של ריבוע ( B ) ושתי זוויות של מתומן ( A ו - : ( C א היעזרו בידע שלכם על סכום הזוויות סביב קודקוד כדי לחשב את גודל הזווית במתומן משוכלל . חישוב : גודל הזווית במתומן משוכלל : 135 ° סעיף ב – חישוב גודל הזווית במצולע משוכלל של 12 צלעות : אפשר לראות שסביב הקודקוד המסומן יש זווית של משולש ( A ) ושתי זוויות של מצולע של 12 צלעות ( B ו - : ( C ב היעזרו בסכום הזוויות סביב הקודקוד וחשבו את גודל הזווית במצולע משוכלל שיש לו 12 צלעות . חישוב : גודל הזווית במצולע משוכלל של 12 צלעות : 150 ° ייתכנו דרכים אחרות לחישוב הזוויות , וכדאי לדון עם התלמידים בדרכי החישוב שלהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר