עמוד:93

בבדיקה של ריצוף במשושים משוכללים ( סעיף ג ) אפשר לראות ששלושה משושים נפגשים בקודקוד משותף : הינה התשובות לסעיף זה : ג ריצוף במשושים משוכללים חופפים האם כן אפשר לרצף במשושים משוכללים ? אם > כמה כן : זוויות יש סביב כל קודקוד ? 3 120 ° > מה גודל הזוויות במשושה משוכלל ? תרגיל : 360 : 3 = 120 כשממשיכים לבדוק את הריצוף במשובעים משוכללים ( סעיף ד ) ואת הריצוף במתומנים משוכללים ( סעיף ה ) מתקבלת תמונה דומה לזו שנמצאה במחומשים . אי אפשר לקבל מסביב לכל קודקוד מספר מצולעים שייצור כיסוי ללא רווחים . בסוף הפעילות התלמידים מגיעים למסקנה שאפשר לבנות ריצוף רק מהמצולעים המשוכללים האלה : משולש שווה צלעות , ריבוע ומשושה , והם מתבקשים להשוות תוצאה זו להשערה שהעלו בפעילות , 7 סעיף ב ( עמוד 117 בחוברת לתלמיד ) . סיכום הנושא של ריצוף במצולעים חופפים משוכללים עם מצולע מסוג אחד מופיע בתחתית עמוד : 120 הידעתם יש אין סוף סוגים של מצולעים משוכללים , אך כשמרצפים במצולעים משוכללים חופפים מאותו סוג אפשר לבנות ריצוף משלושה סוגים בלבד :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר