עמוד:92

באותו אופן התלמידים חוקרים גם את שאר המצולעים המשוכללים שבחוברת האביזרים . חשוב מאוד שהתלמידים יתנסו עם האביזרים באופן מוחשי . בריצוף במשולשים שווי צלעות חופפים ( סעיף א ) אפשר לראות ששישה משולשים נפגשים בקודקוד משותף : הינה התשובות לסעיף זה : ריצוף במשולשים שווי צלעות חופפים האם צלעות אפשר ? לרצף כן במשולשים שווי > אם כמה כן : זוויות יש סביב כל קודקוד ? 6 > מה צלעות גודל ? הזוויות 60 ° במשולש שווה תרגיל : 360 : 6 = 60 בבדיקה של ריצוף במחומשים משוכללים ( סעיף ב ) אפשר לראות ששלושה מחומשים אינם " ממלאים " , 360 ° ואילו ארבעה מחומשים יוצרים יותר מ - ° , 360 ולכן התשובה היא שאי אפשר לבנות ריצוף המורכב ממצולע זה לפי הכללים של ציפי . זה לא ריצוף בלעדיי , ואיתי - צפוף מדי !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר