עמוד:90

הצעה 8 : 2 זוויות סביב הקודקוד 4 זוויות של 60 ° ו - 4 זוויות של – 30 ° סה " כ 240 + 120 = 360 ) 360 ° ) הצעה 5 : 3 זוויות סביב הקודקוד 3 זוויות של , 90 ° זווית אחת של , 60 ° וזווית אחת של – 30 ° סה " כ 270 + 60 + 30 = 360 ) 360 ° ) ייתכנו אפשרויות נוספות לריצוף . כדאי לדון בהצעות שונות שהתלמידים מציעים , להדגיש את הזוויות סביב הקודקוד ולחשב את סכומן . פעילות 2 דומה לפעילות , 1 אלא שבה האריחים של המשולש ישר הזווית מסודרים בצורת משושה במקום בצורת מלבן . גם כאן התלמידים מגלים שסכום הזוויות סביב כל קודקוד הוא , 360 ° ובנוסף הם מבחינים בין שלושה סוגים של קודקודים השונים זה מזה בסוגי הזוויות שסביבם . סוגי הזוויות סביב קודקוד בריצוף וסכום הזוויות הם נושאים החוזרים גם בפעילות , 3 אלא שבה משתמשים במקביליות מצוירות , ללא אביזרים מוחשיים . לסיכום פעילויות 3 – 1 מופיע הכלל הזה : כשמרצפים משטח במצולעים , סכום הזוויות סביב כל קודקוד הוא . 360 בהמשך הפרק עוברים לסוגים שונים של ריצופים עם מצולעים המקיימים שני כללים ( פעילויות 4 ו - : ( 5 כלל מספר : 1 מרצפים בלי רווחים ובלי שהמצולעים מכסים זה את זה . כלל מספר : 2 כל המצולעים בריצוף צריכים להיות צמודים זה לזה לאורך צלע שלמה , כלומר כל קודקוד נוגע רק בקודקודים . בפעילות 4 הסעיפים המתאימים לכלל מספר 1 הם ב , ג , ד . בפעילות 5 הסעיפים המתאימים לכלל מספר 2 הם ה , ז . פעילות 6 היא פעילות פתוחה ובה התלמידים מתבקשים לבנות ריצופים מהמצולעים שבחוברת האביזרים . מטרת פעילות זו היא לאפשר לתלמידים להתנסות בפועל בבנייה של ריצוף בצורה יצירתית , וכן להיווכח שיש מקרים שבהם אפשר לרצף ויש מקרים שבהם אי אפשר לרצף .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר