עמוד:89

ג . ריצוף ( עמודים 132 - 112 ) יחידה זו מתחילה בפעילויות 3 – 1 העוסקות במצולעים לא משוכללים . מטרת הפעילויות היא שהתלמידים יגיעו למסקנה שכשמרצפים משטח במצולעים סכום הזוויות סביב כל קודקוד הוא . 360 ° בפעילות 1 משתמשים במשולשים ישרי זווית מחוברת האביזרים . גודל הזוויות שלהם נתון בסרטוט : אם מסתכלים על הריצוף של עידן : דיון מה סכום הזוויות סביב הקודקוד שבמרכז החדר ? אפשר לראות שסביב הקודקוד שבמרכז יש ארבע זוויות ישרות , כלומר סכום הזוויות סביבו הוא . ( 90 × 4 = 360 ) 360 ° חשוב להראות לתלמידים את ארבע הזוויות סביב הקודקוד ולהדגיש אותן . הינה אפשרויות שונות לריצוף החדר של עידן בשמונת המשולשים : הינה חישוב סכום הזוויות מסביב לכל קודקוד בכל אחת מההצעות הנ " ל : הצעה 6 : 1 זוויות סביב הקודקוד 2 זוויות של 2 , 90 ° זוויות של 60 ° ו - 2 זוויות של – 30 ° סה " כ 180 + 120 + 60 = 360 ) 360 ° )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר