עמוד:83

פעילויות 13 – 11 עוסקות בקשר בין חפיפה ובין סימטרייה שיקופית . המסקנות שהתלמידים מגיעים אליהן בעקבות פעילויות אלה הן שקו סימטרייה תמיד מחלק את הצורה לשתי צורות חופפות , אבל קו המחלק צורה לשתי צורות חופפות אינו בהכרח קו סימטרייה . המסקנה השנייה מופיעה כפעילות אתגר משום שקשה יותר להבינה . הינה פתרונות לפעילות 12 ( אתגר ) : אתגר . 12 סרטטו בכל מלבן קטע שאינו קו סימטרייה המחלק את המלבן לשני מצולעים חופפים לפי המבוקש . חשוב לציין ששגיאה נפוצה אצל תלמידים היא לחשוב שהאלכסון במקבילית או במלבן הוא קו סימטרייה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר