עמוד:82

הינה פתרון לחידה שבפעילות : 7 בפעילות , 8 הסעיפים שבהם המצולעים משני הצבעים חופפים הם סעיף א וסעיף ד . חשוב שהתלמידים יבדקו את תשובותיהם בעזרת השקף כי התמונות יכולות להטעות . פעילות זו יכולה להיות רמז לפעילות . 9 הינה דוגמאות לתשובות אפשריות לפעילות : 9 אתגר . 9 סרטטו קו וחלקו כל מלבן לשני מצולעים חופפים שאינם מלבנים או משולשים . בדקו את תשובותיכם בעזרת השקף " צורות . " 2 הינה פתרון לחידה שבפעילות : 10 אורכי צלעות המלבן הם 6 ס " מ ו - 3 ס " מ , כלומר שטחו של המלבן 18 סמ " ר . המלבן מחולק לשני ריבועים חופפים ( מסומנים באדום ) , ולכן שטחו של כל אחד מהם הוא מחצית שטח המלבן ( 9 סמ " ר ) . כל אחד מהריבועים מחולק לשתי צורות חופפות , ולכן השטח הצבוע בוורוד שווה לשטח הצבוע בכחול , ושטחו של כל אחד מהם הוא מחצית שטח הריבוע ( או רבע משטח המלבן ) , כלומר 4 . 5 סמ " ר ; לפיכך שטח התמונה הצבוע בלבן הוא מחצית שטח המלבן 9 – סמ " ר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר