עמוד:81

שתי צורות הן חופפותאם אפשר להניח צורה אחת על האחרת כך שתכסה אותה בדיוק . בחידה שבפעילות 3 יש לשים לב לשני התנאים בבעיה : א . יש לסרטט שני קטעים . ב . צריכים להתקבל ארבעה מצולעים חופפים . התלמידים יכולים להיעזר בדף הנקודות המחיק שבחוברת האביזרים ולצייר עליו קטעים שונים . חשוב שהם יוודאו שאכן התקבלו מצולעים חופפים . הינה שלוש אפשרויות לפתרון : סוג המשולש הנתון בפעילות 4 בסעיף א הוא משולש שונה צלעות וקהה זווית . כדי למצוא בסעיף ב אילו משולשים חופפים לו , ראשית אפשר לחפש על הרשת את המשולשים מאותו הסוג . אפשר לראות , לדוגמה , שמשולשים ג ו - ד הם משולשים שווי שוקיים , ולכן אינם יכולים להיות חופפים למשולש הנתון . באופן דומה , משולש ז הוא ישר זווית ולכן גם הוא אינו יכול להיות חופף למשולש הנתון . אפשר גם להשתמש בתכונות נוספות של המשולשים , כמו אורכי הצלעות . המשולשים החופפים למשולש בסעיף א הם משולשים א ו - ב . בפעילות , 5 כדי לבדוק את תשובותיהם , התלמידים יכולים להעתיק את המשולשים שהשלימו על שקף הנקודות שבחוברת האביזרים , להניח אותם על המשולשים הנתונים ולבדוק אם הם חופפים . בפעילות 6 נעזרים בתכונה של סימטריות כדי לשער אם יש חפיפה בין הצורות . לצורה הנתונה בסעיף א יש סימטרייה סיבובית ואין סימטרייה שיקופית , לכן גם לצורה החופפת לה צריכה להיות סימטרייה סיבובית בלבד . מתוך ארבע הצורות שבסעיף ב רק לצורה ג יש סימטרייה סיבובית ואין סימטרייה שיקופית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר