עמוד:76

פעילות 6 ( אתגר ) במקבילית נתונה אפשר לסרטט שני גבהים כך שגבהים אלה יהיו גם גובה במקבילית וגם גובה בכל אחד מהמשולשים : עמוד 94 בעמוד זה התלמידים לומדים על גובה של טרפז . הגדרת גובה של טרפז דומה להגדרת גובה של מקבילית . ההבדל בין טרפז למקבילית הוא שלטרפז יש רק זוג אחד של צלעות מקבילות המשמשות כבסיס , ולכן לכל טרפז יש ארבעה גבהים . גובה של טרפז הוא קטע המחבר בין קודקוד לבסיס שמולו ) או להמשכו ( ומאונך לו . בפעילות 7 התלמידים מתבקשים לסרטט שני גבהים לבסיס המסומן או להמשכו ואחר כך למדוד את אורכיהם . בסיום הפעילות התלמידים מגלים עובדות אלה : שני הגבהים המסורטטים לאותו הבסיס מהקודקודים שמול הבסיס שווים באורכם . בטרפז ישר זווית גובה אחד מתלכד עם אחת משוקי הטרפז . בדקו את עצמכם עמוד 95 בחלק זה חוזרים על החומר שנלמד בפרק , והוא משמש לבדיקה עצמית של התלמידים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר