עמוד:75

בפעילות 4 התלמידים מסרטטים גבהים מאותו קודקוד לשתי צלעות מסומנות . בנוסף , הם מסרטטים בפעם הראשונה גובה במלבן שהוא מקבילית מיוחדת . בסעיף ב הם מגלים שהגבהים במלבן מתלכדים עם צלעות המלבן : בפעילות 5 ( אתגר ) יש לסרטט מקביליות על פי גובה נתון . הינה דוגמאות לתשובות אפשריות : אתגר . 5 בכל סעיף סרטטו על רשת הנקודות מקבילית שהקטע הנתון הוא גובה שלה . סרטטו מקביליות שונות . מקביליות שונות הן מקביליות שאינן חופפות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר