עמוד:64

במשולש קהה זווית הגובה היוצא מהזווית הקהה נמצא בתוך המשולש , ושני הגבהים האחרים נמצאים מחוץ למשולש . נקודת המפגש של המשכי הגבהים נמצאת מחוץ למשולש . גובה של מקבילית הגדרת גובה של מקבילית גובה של מקבילית הוא קטע המקיים את שלושת התנאים האלה : . 1 קצהו האחד נמצא בקודקוד של המקבילית . . 2 קצהו האחר נמצא על צלע שאינה כוללת את הקודקוד הזה או על המשכה . . 3 הקטע מאונך לצלע זו או להמשכה . הערות : מכל קודקוד של מקבילית אפשר להעביר שני גבהים שונים , מכיוון שמול כל קודקוד יש שתי צלעות . יש לזכור כי במונח צלע מול קודקוד מתכוונים לצלע שאינה מכילה את הקודקוד . לכל צלע של מקבילית יש שני גבהים מקבילים ושווים באורכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר