עמוד:63

בכל אחד מהסרטוטים שלהלן הקטע המקווקו אינו גובה , משום שאינו מקיים לפחות אחד מהתנאים הנ " ל : הקטע המקווקו אינו גובה כי אינו מאונך לצלע . a הקטע המקווקו אינו גובה כי שום קצה שלו אינו נוגע בצלע . a הקטע המקווקו אינו גובה כי שום קצה שלו אינו נמצא בקודקוד שמול צלע . a מכל קודקוד של משולש אפשר להעביר גובה לצלע שמולו ( או להמשכה ) , לכן בכל משולש יש בסך הכול שלושה גבהים שונים . במתמטיקה אפשר להוכיח שכל שלושת הגבהים של משולש ( או המשכם ) נפגשים בנקודה אחת בלבד . חשוב לשים לב למקומם של הגבהים במשולשים מסוגים שונים ולמקומה של נקודת המפגש של הגבהים : במשולש חד זוויות כל הגבהים וכן נקודת המפגש שלהם נמצאים בתוך המשולש . במשולש ישר זווית הגובה מהקודקוד של הזווית הישרה ( ) נמצא בתוך המשולש , ושני הגבהים האחרים ( ו - ) מתלכדים עם הצלעות ( a ו - , ( b שהן הניצבים של המשולש . נקודת המפגש של שלושת הגבהים היא קודקוד הזווית הישרה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר