עמוד:55

בפעילויות 7 – 4 התלמידים בונים מצולעים לפי צירוף תכונות של אלכסונים וחוקרים אילו מרובעים מתקבלים בכל צירוף . בפעילות 4 מסרטטים מצולעים המקיימים בו - זמנית את כל שלוש התכונות שבשלט . התלמידים מגלים שכל הסרטוטים הם סרטוטים של ריבועים . . 4 א . היעזרו ברצועות האלכסונים וסרטטו מרובעים שונים בעלי שלוש התכונות שעל השלט . סרטטו גם את האלכסונים . האלכסונים חוצים זה את זה . האלכסונים מאונכים זה לזה . האלכסונים שווים באורכם . בפעילות 5 מסרטטים מצולעים המקיימים בו - זמנית את שתי התכונות שבשלט . התלמידים מגלים שכל הסרטוטים הם של מעוינים . . 5 א . היעזרו ברצועות האלכסונים וסרטטו מרובעים שונים בעלי שתי התכונות שעל השלט . סרטטו גם את האלכסונים . האלכסונים חוצים זה את זה . האלכסונים מאונכים זה לזה . סרטטו גם מרובעים שבהם האלכסונים אינם שווים באורכם . בפעילות 6 מסרטטים מצולעים המקיימים בו - זמנית את שתי התכונות שבשלט . התלמידים מגלים שכל הסרטוטים הם של מלבנים . . 6 א . היעזרו ברצועות האלכסונים וסרטטו מרובעים שונים בעלי שתי התכונות שעל השלט . סרטטו גם את האלכסונים . האלכסונים חוצים זה את זה . האלכסונים שווים באורכם . סרטטו גם מרובעים שבהם האלכסונים אינם מאונכים זה לזה . בכל שלב התלמידים מסרטטים מצולעים שלהם פחות תכונות ומגלים שגם אם לאלכסונים יש רק התכונה שלפיה האלכסונים חוצים זה את זה , כל המרובעים המתקבלים הם מסוג אחד : מקביליות ( פעילות . ( 7 חידות מספרים עמוד – 65 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים . ( 143 - 137

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר