עמוד:50

פעילות – 9 אלה הדלתונים השונים שאפשר לסרטט על מעגל הנקודות : בפעילויות 13 – 10 עוסקים בטרפזים . קבוצת הטרפזים היא קבוצה הזרה לקבוצת המקביליות , כלומר אין מקבילית שהיא גם טרפז . הינה אפשרויות להשלמה בפעילות : 11 . 11 בכל סעיף סרטטו על רשת הנקודות טרפז לפי המבוקש . השתמשו בסרגל . אם אי אפשר , סמנו . X א טרפז שיש לו שתי זוויות ישרות : ב טרפז שיש לו רק זווית ישרה אחת : ג טרפז שיש לו זוג צלעות נגדיות שוות : ד טרפז שיש לו שלוש צלעות השוות באורכן :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר