עמוד:48

בהגדרה משתמשים במילה " נפרדים " כי בכל מרובע שבו שלוש צלעות שוות ( גם מרובע שאינו דלתון ) יש שני זוגות של צלעות סמוכות השוות זו לזו . הינה דוגמה למרובע שיש בו שני זוגות של צלעות סמוכות השוות זו לזו והוא אינו דלתון : למרובע יש שלוש צלעות שוות ( הצלעות השוות מסומנות באדום ) ואפשר לראות בו שני זוגות של צלעות סמוכות השוות זו לזו אך זוגות הצלעות אינם נפרדים : לכן מרובע זה אינו דלתון . פעילות 4 . 4 סמנו ✔ במקומות המתאימים בטבלה . מה למדנו על דלתונים ? כל הצלעות שוות באורכן יש שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות השוות זו לזו יש אלכסון שהוא קו סימטרייה יש לפחות זוג אחד של זוויות נגדיות השוות זו לזו שני האלכסונים הם קווי סימטרייה יש סימטרייה סיבובית בכל הדלתונים בחלק מהדלתונים בשום דלתון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר