עמוד:47

ה . דלתונים וטרפזים ( עמודים 53 - 46 ) בפעילות 1 התלמידים יוצרים דלתונים כמתואר . כדאי לשאול אותם : כיצד אתם יודעים שהתקבל דלתון ? ועליהם להסביר שלכל המרובעים שהתקבלו יש שני זוגות נפרדים של צלעות שוות . אפשר לראות כי קו הקיפול הוא למעשה האלכסון של הדלתון וגם קו סימטרייה . בהמשך חוקרים ומגלים שלכל דלתון יש לפחות אלכסון אחד שהוא קו סימטרייה . מקפלים : מסרטטים משולש כך שקו הקיפול משמש אחת הצלעות שלו וגוזרים : מקבלים דלתון : התלמידים יוצרים דלתונים בדרך המודגמת לעיל , ויש לאתגר אותם ליצור סוגים שונים כך שייווצרו גם דלתונים קעורים וגם דלתונים קמורים . לאחר שהתלמידים יוצרים אוסף של דלתונים אפשר לשאול אותם : מה התכונות המשותפות לכולם ? האם יש בכולם צלעות שוות ? זוויות שוות ? איך אפשר לדעת ללא מדידה ? זו ההזדמנות לקשר את הסימטרייה השיקופית לתכונות הדלתון . בפעילות 2 התלמידים נשאלים אילו עוד שמות יש לחלק מהדלתונים . התשובה היא ריבוע ומעוין שבהם כל הצלעות שוות ויש להם שני אלכסונים שהם קווי סימטרייה . בסוף הפעילות מופיעה הגדרת הדלתון : מרובע שיש לו שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות השוות זו לזו נקרא דלתון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר