עמוד:46

כבר רכשו מספיק ידע כדי לענות על השאלות מבלי להתייחס לסימונים שבתרשים , אולם כדאי לקשר את התשובה לתרשים כדי שהם יוכלו לראות את הקשר הקיים בין הסוגים השונים של המקביליות . המרובעים שאינם מקביליות הם אלה הנמצאים מחוץ לקו האפור : . 13 , 10 , 9 , 7 , 6 , 4 המרובע שהוא גם מקבילית , גם מלבן וגם מעוין הוא המרובע הנמצא בתחום המוקף על ידי שלושת הקווים – האפור , הכחול והאדום – זהו הריבוע , מרובע . 8 המקביליות שאינן מלבנים הן המרובעים השייכים לקבוצת המקביליות ( כלומר נמצאים בתחום המוקף באפור ) אך אינם שייכים לקבוצת המלבנים ( כלומר נמצאים מחוץ לתחום המוקף בכחול ) : . 5 , 3 , 2 , 1 המקביליות שאינן מעוינים הן המרובעים הנמצאים בתחום המוקף באפור אך מחוץ לתחום המוקף באדום : . 12 , 11 , 2 , 1 המקביליות שאינן מלבנים ואינן מעוינים הן המרובעים הנמצאים בתחום המוקף באפור אך מחוץ לתחום המוקף באדום ומחוץ לתחום המוקף בכחול : . 2 , 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר