עמוד:45

פעילות 16 המטרה של פעילות זו היא לאפשר לתלמידים להתבונן בכל סוגי המרובעים ולמפות את הקשרים הקיימים בין הסוגים השונים של המקביליות . עם המורה . 16 לפניכם סרטוט של אוסף המרובעים . כל המקביליות מוקפות יחד . א . הקיפו יחד את כל המעוינים בצבע אדום וכתבו כותרת : מעוינים . ב . הקיפו יחד את כל המלבנים בצבע כחול וכתבו כותרת : מלבנים . למעשה יש כאן הדרכה לבניית דיאגרמת וון ( תרשים המבטא קשרים בין קבוצות ) . כל מה שנמצא בתחום המוקף בקו שייך לקבוצה וכל מה שנמצא מחוץ לקו אינו שייך לקבוצה . התלמידים מתבקשים להקיף יחד את כל המעוינים בצבע אדום – וכך הם למעשה מסמנים את קבוצת המעוינים . כל מרובע שנמצא בתחום המוקף באדום הוא מעוין וכל מרובע הנמצא מחוץ לתחום זה אינו מעוין . אחר כך הם מתבקשים להקיף יחד את כל המלבנים בצבע כחול – וכך הם למעשה מסמנים את קבוצת המלבנים . כל מרובע שנמצא בתחום המוקף בכחול הוא מלבן וכל מרובע הנמצא מחוץ לתחום זה אינו מלבן . נוצר כעת תרשים ובו מסומנים שלושה תחומים שונים – באפור ( המקביליות ) , באדום ( המעוינים ) ובכחול ( המלבנים ) , אולם למעשה נוצרו כאן תחומים נוספים , למשל המקביליות שאינן מלבנים וכדומה . השאלות הבאות מתמקדות בקבוצות הנוספות שאפשר לראות בתרשים . התלמידים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר