עמוד:43

חידות מספרים עמוד – 38 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים . ( 143 - 137 פעילות 10 עוסקת בראייה כוללת של כל סוגי המרובעים שנלמדו עד כה ובקשרים ביניהם . להמחשת הקשרים בין המרובעים השונים נעזרים בדימוי של מסיבה שבה הגדרת המצולע היא למעשה קריטריון הכניסה למסיבה . כך נוח יותר להבין מדוע מרובע מסוים יכול להשתתף בכמה מסיבות , כלומר לקיים כמה הגדרות ולהיות שייך לסוגים שונים . בפעילות 13 כדי לחשב את ההיקף של הריבוע והמלבן יש להכיר את תכונותיהם . פעילות 14 מסומנת כאתגר , אך אפשר לדון בה עם כלל תלמידי הכיתה . אתגר . 14 מהיכוליםלהיותאורכיהצלעותשלמקביליתשהיקפה 40 ס " מ ? השלימואפשרויותשונות . אפשרות , , , : 1 אפשרות , , , : 2 אפשרות , , , : 3 דיון כמה אפשרויות שונות יש ? האם בדקתם גם אפשרויות שיש בהן מספרים שאינם שלמים ? התלמידים המתקדמים עשויים להבין שיש לחפש את כל זוגות המספרים שסכומם . 20 תלמידים אחרים יכולים להתחיל בשיטה של נסייה וטעייה – להתחיל מהשערה לגבי אורך צלע אחת ולבדוק כיצד אפשר למצוא שלושה מספרים נוספים כך שהסכום יהיה . 40 מובן שלכולם צריך להיות הידע שצלעות נגדיות במקבילית שוות באורכן . אם מתייחסים רק למספרים שלמים , יש עשר אפשרויות שונות לאורכים של שתי צלעות המקבילית . כדאי שיהיו אלה התלמידים שיעלו את הרעיון לדוגמאות במספרים לא שלמים . מטרת הפעילות היא ההכללה שיש אין - סוף אפשרויות לבניית מקבילית שהיקפה 40 ס " מ . בהזדמנות זו התלמידים גם עושים חישובים בעל פה של חיבור שברים . דוגמאות :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר